Subscribe via RSS Feed

Windows Live på efterkälken

[ 0 ] september 13, 2006 |

Windows Live ska vara Microsofts svar på Googles alla tjänster där programmen körs via webbläsaren. Men än ligger Microsoft efter och Live är just nu mera som en kuliss till andra redan befintliga produkter. Det rör sig i flera fall mera om namnbyte än något nytt.
Men det är inte första gången Microsoft ligger efter och sedan passerar, för att på sikt bli totaldominerande. Word, Windows, Internet Explorer, Outlook eller MSN är exempel på produkter som från början varit direkt dåliga och som på sikt mer eller mindre tagit över marknaden inom sitt produktområde.
Jag har skrivit en artikel om Windows Live. Den heter “Inget vidare liv i Windows live” och ligger på den här adressen: http://www.nyteknik.se/art/47014

Tomas Carlsson 2006-09-13

Category: Teknik, Sakerhet, Teknik-IT

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.