Subscribe via RSS Feed

Bug i kvällstidningars grundkod

[ 0 ] januari 28, 2009 |

Kvällstidningarnas har i sin kärnkod en inbyggd bug som de har svårt att bli av med utan total kodrevidering. För att få kassaflödet att fungera måste det skruvas på sanningen. Ingen av de två parametrarna sanningshalt och kassaflöde kan fungera samtidigt.

language=tabloidix
If content=”true” then ($=0 and #end); else #vinst
#vinst
set content=”false”
let kassa=kassa+1
if kassa <= kassa-1 go #vinst
#end

Enda sättet att tvinga fram en kodrevidering är att betala med kapsyler eller annan ogiltig valuta när du köper kvällstidningen.
Falskt för falskt.

©Tomas Carlsson 2009-01-28

Category: Teknik, Samhälle, Humor, Övrigt, Företag, Media, Allmänt

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.