Subscribe via RSS Feed Här hittar du mig på Linked In Titta på mina foto här

Bättre nyttiga baskelusker

[ 0 ] februari 27, 2017 |

Jag var nyligen i Aarhus i Danmark och titta på ett nytt reningsverk för avloppsvatten där processerna byggts så att verket istället kan kallas för produktionsanläggning för el, värme och fosfor. Där fick jag se hur man med en enkel fysisk metod, i en cyklon, kunde skilja olika bakterietyper åt att stoppa in på olika ställen i processen.

Nu fick jag nys på ett forskningsprojekt i Aalborg, inte så långt från Aarhus, där syftet är att genom snabba DNA-analyser identifiera olika arter av bakterier i reningsprocesserna och se vilken nytta de gör. På sikt ska man kunna styra så att i huvudsak de mest effektiva bakterierna för reningen är i omlopp.

I min artikel DNA-analyser ska styra reningsverkets biologi i tidningen Cirkulation kan du läsa mera om hur det är tänkt att gå till.

© Tomas Carlsson 2017-02-27

Tags: , , , , , , ,

Category: Teknik, Samhälle, Allmänt, Anläggning & bygg, Miljöteknik, Samhällsteknik

About tcarls: View author profile.

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.