Subscribe via RSS Feed

Appar blir en ny kategori

[ 0 ] november 29, 2011 |

Nu startar jag en ny kategori där jag kommer om hur jag upplever olika appar för iPhone, iPad och Android. Det kommer både att bli tips om bra grejer och varningar för mindre bra grejer. Dessutom lite tips om förbättring på sådan som är bra, men kan bli bättre.

Tags: , , , ,

Category: Allmänt, Appar

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.