Subscribe via RSS Feed

Om XTC

Varför XTC?Tomas Carlsson - XTC i Mariestad - Journalistik - Utbildning - Foto - Formgivning

TC är mina initialer och X är en användbar bokstav. Dessutom är XTC ett bra popband.

 

Vad gör XTC i Mariestad?

  • Allting inom journalistik. Det är ett hantverk och precis som för snickaren och plåtslagaren är ämnet underordnat hantverket.
  • Utbildar journalister i smart och journalistisk användning av internet och datorer.
  • Fotograferar.
  • Formger.