Subscribe via RSS Feed Här hittar du mig på Linked In Titta på mina foto här

Category: Miljöteknik

Bättre nyttiga baskelusker
[ 0 ] februari 27, 2017

Bättre nyttiga baskelusker

Jag var nyligen i Aarhus i Danmark och titta på ett nytt reningsverk för avloppsvatten där processerna byggts så att verket istället kan kallas för produktionsanläggning för el, värme och fosfor. Där fick jag se hur man med en enkel fysisk metod, i en cyklon, kunde skilja olika bakterietyper åt att stoppa in på olika […]